free website maker

ŁUKASZ WIECZOREK - Balkanac

W językach krajów byłej Jugosławii Balkanac to po prostu Bałkańczyk. Jednak to słowo to coś więcej niż tylko proste odwołanie do regionu.

Z krajami Bałkanów Zachodnich mam do czynienia od roku 2005. Biegle władam językami serbskim, chorwackim, czarnogórskim oraz angielskim. W stopniu podstawowym także językiem hiszpańskim. W marcu 2015 uzyskałem wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka serbskiego. 

Przed rozpoczęciem projektu Balkanac byłem m.in. szefem zagrzebskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które odpowiadało za rynki byłej Jugosławii. Miałem przyjemność zajmować się pozyskaniem partnerów na Szczyt Bałkanów Zachodnich, który odbył się latem 2019 roku w Poznaniu, w ramach polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim. Wcześniej pracowałem w Rainbow Tours S.A. i Meeting Point International. Mam też za sobą udział w projekcie EVS w Kosowie we współpracy z Local Democracy Agency - organizacją partnerską OBWE

Jestem absolwentem serbokroatystyki na Uniwersytecie Wrocławskim i serbistyki na Uniwersytecie Śląskim. Odbyłem też studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym

Hobbystycznie jestem pilotem i instruktorem samolotowym oraz egzaminatorem ICAO Aviation English. 


© Copyright Balkan Group
Created with Mobirise - All Rights Reserved